Zaliczenia i egzaminy w sesji zimowej 2022/2023

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

25.01.2023

  1. Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w semestrze zimowym 2022/2023 trwa od 6 do 19 lutego 2023 r.
  2. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek poinformować studentów o terminie zaliczenia/egzaminu oraz o formie zaliczenia najpóźniej na tydzień przed sesją, czyli do poniedziałku 30.01.2023 r.
  3. Nauczyciele powinni ustalać terminy zaliczeń w tych dniach tygodnia i salach, w których odbywały się zajęcia, żeby nie dochodziło do kolizji terminów.
  4. Przerwa międzysemestralna trwa od 20 do 26 lutego 2023 
  5. Zajęcia w nadchodzącym semestrze letnim będą planowane zgodnie z kalendarzem akademickim UMCS: https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-akademicki.htm