Zaliczenia i egzaminy w sesji letniej 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

29.05.2021

Zmiany zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej  w roku akad. 2020/2021 wynikające z przeciwdziałania Covid-19 ustalone przez Dziekana, po zaopiniowaniu przez Kolegium dziekańskie WA:

  1. Zaliczenia i egzaminy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2020/2021 w formie zdalnej OBLIGATORYJNIE mają formę zdalną z wykorzystaniem aplikacji Teams lub Wirtualny Kampus.
  2. Zaliczenia i egzaminy zajęć prowadzonych w semestrze letnim 2020/2021 w formie stacjonarnej lub hybrydowej mogą mieć formę stacjonarną lub zdalną z wykorzystaniem aplikacji Teams lub Wirtualny Kampus.
  3. Zaliczenia i egzaminy w formie stacjonarnej przeprowadzane są z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. w szczególności z zachowaniem liczby osób odpowiedniej dla powierzchni danego pomieszczenia przy zachowaniu odległości, określeniem dokładnych godzin przybycia osób uczestniczących w zaliczeniu / egzaminie, zakładając przerwy pomiędzy zaliczeniami poszczególnych osób, z zapewnieniem środków dezynfekcji.
  4. Nauczyciel zajęć stacjonarnych/ hybrydowych, który ogłosił zaliczenie stacjonarne, ma obowiązek przeprowadzić zaliczenie/ egzamin w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams na prośbę studenta umotywowaną niemożnością stawienia się na zaliczenie/ egzamin stacjonarny (np. z powodu przebywania za granicą), pod warunkiem złożenia przez studenta wymaganych prac zaliczeniowych w formie elektronicznej.
  5. Letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna trwa od 23 czerwca do 13 lipca 2021 r. https://www.umcs.pl/pl/kalendarz-akademicki.htm