WYNIKI WYBORÓW

dr hab. szt. Krzysztof Bartnik

18.03.2020

WYNIKI WYBORÓW

mandaty elektorskie otrzymują:

w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem lub stopniem doktora habilitowanego:

 1. Prof. Artur Popek
 2. Dr hab. Piotr Wijatkowski
 3. Prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
 4. Dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska
 5. Prof. Krzysztof Szymanowicz
 6. Dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz
 7. Prof. Urszula Bobryk
 8. Dr hab. Alicja Kupiec
 9. Dr hab. Sławomir Toman

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr Danuta Kuciak
 2. Mgr Dominik Mielko           

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Krzysztof Bartnik, prof.UMCS