WSZYSTKIE ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ od 20 marca do 9 kwietnia 2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

19.03.2021

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku z komunikatem rządowym z dnia 17.03.2021 o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa oraz  na podstawie rekomendacji Władz Rektorskich UMCS – informuję, że wszystkie zajęcia prowadzone na Wydziale Artystycznym od 20 marca do 9 kwietnia 2021 będą prowadzone w formie zdalnej.   Dopuszcza się indywidualne spotkania/ konsultacje ze studentami  na terenie Wydziału, które należy zgłaszać do Dziekana drogą mailową (asp@umcs.pl). Indywidualne konsultacje w zakresie prowadzonych zajęć dotyczyć powinny zwłaszcza realizacji dyplomów artystycznych. Aktualne pozostają pozwolenia dla studentów do korzystania z pracowni i sal poza czasem zajęć. Przebywanie na terenie budynków Wydziału Artystycznego podlega cały czas obowiązującym zasadom bezpieczeństwa.

Studenci i nauczyciele otrzymali niniejszą informację również pocztą mailową.

Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie


UWAGA!
Od 12 kwietnia 2021 do zajęć stacjonarnch /hybrydowych wraca grupa A.
Zaktualizowany terminarz zajęć dla grup A i B w semestrze letnim 2020/2021