WRZEŚNIOWE TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2019/2020

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

29.08.2020

Egzaminy dyplomowe na kierunkach studiów plastycznych: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - termin wrześniowy:
- do 2 września 2020 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 14 – 18 września 2020 r. - termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.

Egzaminy dyplomowe na kierunku jazz i muzyka estradowa - termin wrześniowy:

Egzaminy dyplomowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - termin wrześniowy:

zmiany zasad dyplomowania w roku akad. 2019/2020 wynikające z przeciwdziałania Covid-19

znajdują się na stronach:

Dyplomowanie – Instytut Muzyki

oraz

Dyplomowanie – Instytut Sztuk Pięknych