TERMINY I SPOSOBY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 2020

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

15.06.2020

Sesja zaliczeniowa rozpoczyna się 22 czerwca 2020 (jeśli zajęcia zostały zrealizowane zgodnie ze starym harmonogramem roku akad.) i na Wydziale Artystycznym trwa do 31 lipca 2020.
Do 10 lipca 2020 na Wydziale Artystycznym możliwe jest prowadzenie zajęć przywróconych do formy stacjonarnej lub które wymagają dłuższego czasu realizacji online. 
Do 3 lipca 2020 podane zostaną terminy zaliczeń zajęć przedłużonych do 10 lipca 2020.

 

WYDZIAŁOWE  ZASADY  ZALICZEN  I  EGZAMINÓW  KOŃCOWOROCZNYCH  2020.doc

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora UMCS z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020