Szkolenie z praw i obowiązków studenta UMCS

mgr Renata Gogol

29.10.2019

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Artystycznego zaprasza na szkolenie z praw i obowiązków studenta UMCS. Szkolenie obejmuje studentów pierwszysch roczników studiów I-go oraz II-go stopnia, a także studiów jednolitych magisterskich z kierunków: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Jazz i muzyka estradowa. Szkolenie odbędzie się 6 listopada 2019 w godzinach 9:40-11:20 w Instytucie Sztuk Pięknych, s. 103.

Studenci biorący udział w szkoleniu mają możliwość zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych odbywających się w godzinach trwania szkolenia.