Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli akademickich 30 września 2020 r. godz. 17.00 - platforma TEAMS

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

29.09.2020

Szanowni Państwo, 
W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021 zapraszam nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale Artystycznym UMCS na spotkanie organizacyjne w formie zdalnej na platformie TEAMS jutro 30 września 2020 r. o godzinie 17.00. Dostęp do spotkania na TEAMS - przez zakładkę „Kalendarz”. 

W trakcie spotkania, w oczekiwaniu na procedurę uczelnianą pt. ”Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”, przedstawię założenia zasad sanitarnych przebywania oraz prowadzenia zajęć w budynkach Wydziału. Niezwłocznie po wydaniu procedury w formie Zarządzenia Rektora zostanie ona opublikowana na stronie Wydziału i zapoznanie się z nią będzie obowiązkowe. 

Dostępne aktualnie przepisy organizacyjne to: 
Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora UMCS z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Ogólny plan organizacji kształcenia na Wydziale Artystycznym w semestrze zimowym 2020/2021 (z 7 września 2020 r.)

Informuję Państwa o wolnych terminach na szkolenia „Nauczanie zdalne w MS Teams – warsztaty dla nauczycieli akademickich”
6. października | godzina: 9:00–10:00
6. października | godzina: 13:00–14:00
7. października | godzina: 11:00–12:00 

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie