Rozpoczęcie roku akad. 2021/2022, dzień 1 października 2021 jest dniem zajęć

mgr Renata Gogol

23.09.2021

Szanowni Studenci i Nauczyciele,

Dzień 1 października 2021 r. (piątek) jest DNIEM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH dla wszystkich studentów oprócz studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, którzy w tym dniu uczestniczą w immatrykulacji.

Rozkłady zajęć - Artystyczny - Wydziały - Strona główna UMCS

Studenci rozpoczynający studia na naszym Wydziale  na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymali drogą mailową informację o terminie i zasadach uczestniczenia w immatrykulacji oraz o spotkaniu z opiekunem roku.