PROCEDURA PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

30.09.2020

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ KSZTAŁCENIA
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA
STANU EPIDEMII
 

Pełna wersja procedury  upubliczniona na stronie UMCS:

Osoby, które wykonują pracę (niezależnie od podstawy prawnej jej wykonywania) lub odbywają zajęcia w budynkach Uczelni mają obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą