Planowane terminy posiedzeń rady naukowej ISP w roku akademickim 2022/2023

mgr Julia Maj

05.12.2022

21 grudnia 2022r.

18 stycznia 2023r.

15 lutego 2023r.

22 marca 2023r.

19 kwietnia 2023r.

24 maja 2023r.

21 czerwca 2023r. lub 5 lipca 2023r.