Ogólny plan organizacji kształcenia na Wydziale Artystycznym UMCS w semestrze zimowym 2020/2021

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

07.09.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Nauczyciele,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 w dniu dzisiejszym 7 września 2020 r. odbyło się spotkanie dziekanów z Panią Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Jolantą Rodzoś, prof. UMCS oraz Panią Dyrektor Centrum Kształcenia UMCS Alicją Borzęcką-Szajner, na którym zostały omówione kwestie zmian w organizacji dydaktyki na poszczególnych wydziałach w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Przedstawiam Państwu ogólny plan organizacji kształcenia w semestrze zimowym, który był konsultowany na Kolegium Dziekańskim Wydziału Artystycznego 9 lipca 2020 r., złożony do Rektora 14 lipca 2020 r. i który obejmuje najnowsze wytyczne z dzisiejszego spotkania dziekanów.

Zamieszczony poniżej plan może ulec zmianie w związku z zapowiadaną aktualizacją przepisów nadrzędnych.

Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
UMCS w Lublinie