OD 4 maja 2021 POWRÓT DO ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH W GRUPACH A i B

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

29.04.2021

Od wtorku 4 maja 2021 zajęcia artystyczne i inne zajęcia o charaktererze praktycznym zostają przywrócone do formy hybrydowej (grupy A i B). Po przerwie zaczynają grupy A.   

1. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej powinny być realizowane w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku, z wykorzystaniem aplikacji Teams w ramach uczelnianej licencji lub Wirtualnego Kampusu UMCS oraz umożliwiać aktywizowanie studentów, zadawanie przez nich pytań oraz wypowiadanie się (wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty).

2. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej lub hybrydowej mogą być realizowane w przypadku:

  • zajęć indywidualnych,
  • zajęć artystycznych i zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w formie laboratorium  - przy 15 osobowych grupach - z podziałem na  grupy A i B ustalone w semestrze zimowym (7-8 osób w grupie).
  • zajęć w formie ćwiczeń, przy 20 osobowych grupach - z podziałem na  grupy A i B ustalone w semestrze zimowym (do 10 osób w grupie w sali pozwalającej na zajmowanie co drugiego miejsca).

3. Konsultacje ze studentami (2 godziny zegarowe w tygodniu) powinny odbywać się w wyznaczonych terminach w formie zdalnej. W wyznaczonym terminie nauczyciel akademicki powinien być dostępny dla studentów na wskazanej platformie.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia stacjonarne ma obowiązek sprawdzać listę obecności na KAŻDYCH zajęciach i składać ją po zajęciach do pudełka przy portierni. Druk listy obecności znajduje się poniżej oraz do pobrania przy portierni. Listę obecności sprawdza wyłącznie osoba prowadząca zajęcia. Ze względów higienicznych  nie można żądać od studentów wpisywania się na listę lub jej podpisywania. Zbieranie list obecności jest wymagane w celu ustalania i przekazywania do służb sanitarnych list uczestników zajęć, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną.

5. Na terenie budynków Wydziału, w tym w trakcie zajęć stacjonarnych, obowiązuje stosowanie przez wszystkich uczestników masek lub przyłbic osłaniających usta i nos.

 

 

Wymagane druki: