Kształcenie na odległość - informacja MNiSW

dr hab. szt. Alicja Snoch-Pawłowska

24.03.2020

Zajęcia na uczelniach zostały zawieszone do 10 kwietnia, ale studenci uczą się dalej, kontynuując naukę online. Najważniejsze jest, aby zachować ciągłość nauki tak, aby studenci mogli zdobyć zaliczenia danych przedmiotów - a co za tym idzie, podejść do egzaminów.

Obrony prac dyplomowych i egzaminy będą się mogły odbyć online

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował w mediach społecznościowych, że w przypadku przedłużenia okresu kwarantanny, egzaminy i obrony prac dyplomowych będą się odbywać online.

Takie rozwiązanie będę rekomendował rektorom. To bardzo ważne, abyście mogli zakończyć semestr i studia zgodnie z harmonogramem, i wszyscy musimy dołożyć starań, aby tak się stało – podkreślił minister.

Narzędzia do kształcenia na odległość - tu prezentowane są wpływające do MNiSW propozycje wykorzystania dostępnych narzędzi do kształcenia na odległość.