Konkurs na plakat

dr szt. Anna Barańska

13.04.2018

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza
serdecznie studentów do udziału w konkursie "Różnorodność to sztuka" na
wykonanie projektu graficznego plakatu.
 
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do młodych i utalentowanych
grafików i graficzek z Polski i Niemiec, którzy za pośrednictwem plakatu
będą mogli zakomunikować swoje rozumienie różnorodności, jak również
zabrać głos przeciwko dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji.
 
Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
     I miejsce - 500 euro
    II miejsce - 300 euro
    III miejsce - 150 euro
Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane również podczas wystawy
zorganizowanej przez PNWM, ukażą się w wydawanym cyklicznie
polsko-niemieckim magazynie "INFO", a także na stronie internetowej i w
mediach społecznościowych organizacji.
 
Serdecznie zachęcamy do przekazania informacji o konkursie wśród uczniów
szkoły, a także do opublikowania jej na stronie internetowej i portalach
społecznościowych uczelni!
 
Na zgłoszenia i prace konkursowe czekamy do 20 maja 2018 roku!
 
Materiały promocyjne (plakat, ulotka) oraz regulamin przesyłam w załączniku.
Więcej informacji:
 
*Konkurs organizowany jest we współpracy z ASP Warszawa, Uniwersytetem w
Lipsku, Muzeum Plakatu w Warszawie oraz Halą Sztuki i Wystaw Republiki
Federalnej Niemiec w Bonn.