Harmonogram dyplomów w Instytucie Muzyki 2019

Emilia Olszak

21.05.2019

Termin lipcowy 2019

18.06.2019 – wprowadzenie ostatecznej wersji pracy pisemnej do systemu APD

25.06.2019 – OSTATECZNY termin składania w Dziekanacie pełnej dokumentacji pracy pisemnej

3,4,5   9,10, 11 lipca .2019 – obrony prac dyplomowych 

 

Termin wrześniowy 2019 

28.08.2019 – wprowadzenie ostatecznej wersji pracy pisemnej do systemu APD

2.09.2019 – OSTATECZNY termin składania w Dziekanacie pełnej dokumentacji pracy pisemnej

11,12.09.2019 – obrony prac dyplomowych