2 października dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

mgr Anna Chabros

28.09.2017

Przypominamy, że zgodnie z Pismem Okólnym nr 2/2017

Rektora UMCS, z dnia 8 lutego 2017 r.

dzień 2 października 2017 r.

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.