Szlakami Niepodległej

„Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922” to interaktywna podróż po mapach historycznych. To multimedialna prezentacja przeszłości, która ma stanowić cenną pomoc dydaktyczną w poznawaniu historii. To pierwszy taki atlas historyczny w Polsce składający się z 30 cyfrowych map prezentujących w dynamicznym ujęciu czasoprzestrzennym walkę, jaką toczyli Polacy w latach 1914 – 1922 o Polskę, wytyczenie jej granic i obronę odzyskanej po 123 latach zaborów niepodległości.

Interaktywny Atlas Historyczny jest adresowany głównie do młodego pokolenia i pasjonatów historii. Autorzy dużą wagę przywiązują zarówno do walorów edukacyjnych aplikacji, jak i do metodologii historii wizualnej, dzięki czemu powstało unikalne źródło wiedzy i rozrywki jednocześnie. To tutaj zobaczysz animowaną relację z Bitwy Warszawskiej, usłyszysz głos Józefa Piłsudskiego i poznasz dwie wizje odbudowy Polski.

Towarzysząc powstawaniu II Rzeczypospolitej, przemierzysz pięć szlaków niepodległości. Każdy szlak to jedna lekcja historii z dedykowanymi mapami 3D i rozbudowaną wiedzą historyczną w postaci multimediów, zdjęć i dokumentów źródłowych. Szukaj ich w 78 kapsułach czasu ukrytych w różnych miejscach na mapie.

Aplikację znajdziesz w serwisie Appstore oraz Google Play:

Interaktywny Atlas Historyczny „Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922” przygotował zespół Instytutu Historii UMCS w Lublinie pod kierownictwem naukowym prof. Jana Pomorskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018 – 2019.