Szkolenie nt. praw i obowiązków studenta - 8 listopada

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów oraz Samorząd Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS zaprasza studentów, zwłaszcza pierwszych lat, na spotkanie informacyjne nt. praw i obowiązków studenta. Będą poruszane m.in. kwestie terminów i zasad egzaminów, poprawek, znajomości i korzystania z regulaminu studiów oraz inne zagadnienia istotne dla funkcjonowania na studiach i uczelni.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada o godzinie 15.30 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego (Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 listopada 2016