Szkolenie Innowacyjne metody pracy ze studentami dla nauczycieli akademickich - rekrutacja

Zapraszamy do udziału w kursie Innowacyjne metody pracy ze studentami.

Kurs jest realizowany w projekcie "Zintegrowany UMCS",  Zadanie 11. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kurs odbędzie się we wrześniu 2021 r., trwa 16 h i jest zaplanowany w formule zdalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem na adres zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl do 30 sierpnia 2021 r.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2021