Szkolenia - Zintegrowany UMCS (2018/2019)

Realizacja szkoleń została zakończona.

Szkolenia były realizowane w roku akademickim 2018/2019 w ramach projektu „ZINTEGROWANY UMCS” (zadanie 5 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

W ramach realizowanego zadania Studenci III-go roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogli wziąć udział w szkoleniach:
- Kurs na instruktora samoobrony i sportów walki (250 godz.);
- Kurs pilotowania drona UAVO BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego (35 godz.);
- Kurs strzelecki (20 godz.);
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (66 godz.);
- Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony (245 godz.).

W szkoleniach wzięło udział łącznie 110 studentów:
- Kurs na instruktora samoobrony i sportów walki - 25 studentów;
- Kurs pilotowania drona UAVO BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego - 5 studentów;
- Kurs strzelecki - 30 studentów;
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 30 - studentów;
- Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony 20 - studentów.

Udział we wszystkich szkoleniach był bezpłatny.