Szkolenia - Zintegrowany UMCS

Studenci III-go roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą wziąć udział w szkoleniach:
- Kurs na instruktora samoobrony i sportów walki (250 godz.);
- Kurs pilotowania drona UAVO BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego (35 godz.);
- Kurs strzelecki (20 godz.);
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (66 godz.);
- Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony (245 godz.).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „ZINTEGROWANY UMCS” (zadanie 5 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona:
- Kurs na instruktora samoobrony i sportów walki - 25 miejsc;
- Kurs pilotowania drona UAVO BVLOS dla kandydata na operatora bezzałogowego statku powietrznego - 5 miejsc;
- Kurs strzelecki - 30 miejsc;
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 30 miejsc;
- Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony - 20 miejsc.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu (należy je wskazać wypełniając formularz zgłoszeniowy).

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie z dziekanatu, potwierdzające, że w roku akademickim 2018/19 kandydat jest studentem II-go roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz średnią z II-go roku studiów.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu, które mieści się w Domu Studenckim Ikar (20-045 Lublin, ul. Czwartaków 15, pokój nr 11).

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składają się:
- średnia z II-go roku studiów (50%);
- ocena aktywności w ramach struktur wydziałowych, uniwersyteckich i pozauczelnianych (20%);
- wynik rozmowy rekrutacyjnej (30%).

W pzypadku takiego samego wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 19 października 2018 r.