Szkolenia z obsługi modułu Kontrolingu Finansowego Projektów w ZISZU

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia z obsługi modułu kontrolingu finansowego w ZISZU (SAP)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 maja 2014 r. została uruchomiona rekrutacja na szkolenia z obsługi modułu kontrolingu finansowego projektów w ZISZU.

Oferta projektu obejmuje szkolenia z zakresu:

1. Administrowanie modułem kontrolingu finansowego projektów (czas trwania: 8 godzin).

2. Obsługa portalu i modułu kontrolingu finansowego projektów (czas trwania: 16 godzin).
Planowany termin realizacji:
gr 1 - 3-4 czerwca 2014
gr 2 - 5-6 czerwca 2014
gr 3 - 9-10 czerwca 2014

3. Rozliczanie okresowe kosztów, raporty, księgowania (czas trwania: 4 godziny).
Planowany termin realizacji: 2 czerwca 2014 r.

Szkolenie skierowane jest do osób wskazanych do udziału przez kierowników jednostek organizacyjnych w strukturze UMCS (szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Planie rekrutacji).

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i Planem rekrutacji (dostępne na stronie www.nowoczesny.umcs.lublin.pl w zakładce: „do pobrania”) oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
1. zgłoszenia do udziału w szkoleniu,
2. karty danych osobowych,
3. oświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu.

Dokumenty można składać w terminie od 23 maja 2014 r. do zamknięcia rekrutacji w biurze projektu (z siedzibą w Rektoracie UMCS, pokój 1412), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

    Aktualności