Szkolenia on-line dla studentów I roku I i II stopnia.

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2020/2021 dla studentów I roku prowadzone będą szkolenia w formule on-line: 

  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
  • przysposobienie biblioteczne

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonernej I i II stopnia (w przypadku gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych magisterskich. Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line. 

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkowania i hasła identycznego jak w systemie USOS) na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS: 

https://kampus.umcs.pl

i wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich. Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie od 12.10.2020 do 10.02.2021 r. Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2020