System pomocy UMCS

Celem pracy Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych jest zwiększanie dostępności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów o różnych rodzajach niepełnosprawności, także tych doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Nasza oferta wsparcia, obok pomocy studentowi w procesie zdobywania wiedzy, uwzględnia także propozycje, które przyczynią się do jego rozwoju w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej.

 

Formy wsparcia organizowane przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, które mogą pomóc studentowi w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów:

 

 • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego

Uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach pomaga studentowi uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do rozwoju osobistego. Tematykę szkoleń dobieramy do zainteresowań studentów.

 

 • lektoraty z języka angielskiego

Znajomość języka angielskiego to jedna z najważniejszych umiejętności na rynku pracy, dlatego nasi studenci mają szansę skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Lektorat jest dostosowany do indywidualnych potrzeb studentów.

 

 • wyjazdy adaptacyjne

Studenci mogą na początku roku akademickiego skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej. W jego trakcie otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania, a także mają okazję do nawiązywania nowych przyjaźni.

 

 • wyjazdy szkoleniowe i obozy językowe

Naszym studentom proponujemy różne wyjazdy w cenie dostępnej dla osób uczących się. Celem wyjazdów na obozy szkoleniowe jest nabycie kompetencji społecznych, zaś na obozie językowym można szlifować umiejętności językowe. W czasie wyjazdów nie zapominamy o dobrej zabawie.

 

 • aktywność sportowa

Współpracujemy z Centrum Kultury Fizycznej UMCS, organizując bezpłatne zajęcia na basenie i w siłowni. Odbywają się one raz w tygodniu przez cały rok akademicki. Aktywność sportowa wzmacnia kondycję organizmu, a także pomaga w pokonywaniu codziennych stresów.

 

Współpraca z kadrą akademicką:

 • konsultacje w zakresie dostosowania procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia,
 • współpracę z nauczycielem akademickim, który posiada wiedzę merytoryczną z danej dziedziny służącą opracowaniu optymalnych warunków adaptacji dla studentów.
  Autor
  Katarzyna Skalska