Sypendium rozwojowe - Personal Branding

W ramach Programu uczestnicy i uczestniczki mogli stacjonarnie wziąć udział w całodniowych szkoleniach zorganizowanych na terenie UMCS. Z kolei popołudniowe zdalne spotkania szkoleniowe zostały podzielone na dwie części.

Blisko 100 osób wzięło udział w zaplanowanych spotkaniach. Szeroki wachlarz szkoleń przeprowadzonych przez zaproszonych ekspertów i ekspertki zapewniał różnorodne możliwości zwiększenia swojej wiedzy mogącej ułatwić codzienną pracę na Uczelni.

Program miał na celu rozwój kompetencji pracowniczek i pracowników UMCS. Szkolenia dotyczyły
m.in. kreatywnej komunikacji ze studentem, pozyskiwania informacji cyfrowych, personal brandingu i użycia metodologii MBTI® w budowaniu własnego wizerunku.

Uczestnicy i uczestniczki spośród czterech różnych szkoleń wybierali jedno najbardziej optymalne dla swoich potrzeb. Dzięki temu warsztaty jeszcze efektywniej mogły wpływać na zwiększenie poziomu wiedzy zapisanych osób, a tym samym poprawiać kompetencje zawodowe pracowników i pracowniczek UMCS.

Santander wspiera edukację

Stypendium Rozwojowe Santander | Personal Branding dla pracowniczek i pracowników UMCS zostało zrealizowane w ramach programu Santander Universidades.

Od 2002 roku Santander przeznaczył na edukację już blisko 2,1 mld EUR, a liczba stypendiów przyznanych od 2005 roku wynosi 790 000. Program Santander Universidades to jedna z największych inicjatyw tego typu wspierana przez podmiot prywatny.