Dr Adrian Szary

Poezjujący nauczyciel

Nauczycielem języka polskiego chciałem zostać już od czasów licealnych, pod wpływem mojego ówczesnego nauczyciela polonisty pana Wiesława Cieślika. Na miejsce studiów wybrałem Lublin. Zdawałem tylko na dwie uczelnie: KUL i UMCS. Podczas egzaminów wstępnych, na obu uniwerystetach, wylosowałem moją ukochaną polską powieść – „Lalkę” Bolesława Prusa. Z rozmowy z Prof. Pawłem Próchniakiem na KUL-u dostałem wówczas czwórkę, a u Prof. Marka Kwapiszewskiego na UMCS-ie – piątkę. Wybrałem więc UMCS. Zaważyły też względy sentymentalne – polonistykę na UMCS-ie kończył mój wspomniany profesor z liceum. Przyszedłem na studia zafascynowany literaturą. Sam zresztą pisałem już wtedy wiersze. I choć do dziś pamiętam doskonałe wykłady i zajęcia z literatury, Profesorów: Stefana Nieznanowskiego, Dariusza Chemperka, Sławomira Baczewskiego, Dariusza Trześniowskiego, Marka Kwapiszewskiego, Arkadiusza Bagłajewskiego, Jerzego Święcha i Andrzeja Niewiadomskiego, Aleksandra Wójtowicza, to lubelscy językoznawcy, Profesorowie: Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Piotr Krzyżanowski, Dorota Filar, Józef Kość, Maria Wojtak, Adam Siwiec i Paweł Nowak rozbudzili we mnie miłość do nauki o języku. W 2004 roku zmarł mój licealny polonista. Byłem wówczas na drugim roku studiów i trafiłem pod opiekuńcze skrzydła Profesora Ryszarda Tokarskiego, który miał z nami wówczas wykłady z semantyki i – jak się potem okazało – był przyjacielem mojego polonisty z czasów ich wspólnej nauki w Liceum „Chałubińskiego” w Radomiu. Nasza współpraca trwała do 2014 roku. W tym czasie pod kierunkiem Prof. Ryszarda Tokarskiego przygotowałem pracę magisterską „O aksjologii dziecięcej. Świat wartości w Panu Kleksie Jana Brzechwy” oraz rozprawę doktorską „Aksjologia dla dużych i małych, czyli świat wartości w bajkach Leszka Kołakowskiego”. Tej fascynacji literaturą dziecięcą nauczyła mnie na swoich zajęciach Dr Anna Kalinowska. Do dziś zresztą w swoich badaniach naukowych zajmuję się głównie utworami dla dzieci. Nawiązałem m.in. współpracę z czasopismem naukowym, poświęconym literaturze dziecięcej „Guliwer”. Kiedy obroniłem doktorat do swojego zespołu pracowników zaprosił mnie Prof. Dariusz Trześniowski, który dziś jest Dziekanem Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a którego poznałem także na lubelskiej polonistyce. Podczas studiów w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie bardzo mocno zaprzyjaźniłem się też z metodykami: z Prof. Małgorzatą Karwatowską i Prof. Leszkiem Tymiakinem. To w ich Zakładzie zaczęły się ukazywać moje pierwsze publikacje naukowe. Działałem też w Kole Dziennikarskim i Polonistycznym, którym opiekował się Prof. Arkadiusz Bagłajewski, na którego warsztaty literackie uczęszczałem. Dziś sam prowadzę podobne w Centrum „Arka” w Radomiu, a kiedy mam zajęcia w szkole średniej, w której pracuję, lub wykład na uczelni nieraz zdarza mi się myśleć, jak do danego zagadnienia podeszliby moi Mistrzowie z okresu lubelskiej polonistyki. Te studia dały mi bardzo wiele. Rozbudziły we mnie jeszcze większą miłość do języka polskiego i literatury. Przyniosły trwające do dziś znajomości i przyjaźnie. Moja żona również jest absolwentką IFP UMCS. I gdybym teraz stawał przed wyborem studiów, ponownie wybrałbym filologię polską. Oczywiście tylko w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

Dr Adrian Szary – nauczyciel języka polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, adiunkt na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Prowadzi warsztaty literackie w Centrum „Arka” w Radomiu, pisze poezję i prozę. Opublikował 16 książek, w tym tomy poetyckie m.in. „Heureza” (2013), „Dekontaminacja” (2017) i „Kontenans” (2019); zbiór opowiadań „Pierwodruki i przedruki” (2010); monodram „Bal” (2015); zbiór bajek „Szarówki” (2009). Zredagował również 13 antologii m.in. „Oko” (2018), „Tygiel” (2019), „Fraktale” (2020). Ostatnio ukazały się jego zapiski blogowe w książce, zatytułowanej „Blogo” (Wieluń 2021). Za swoją działalność edukacyjną i kulturalną nominowany do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za rok 2018.

Fot. Benedykt Rogala

    Sylwetki absolwentów

    Data dodania
    16 marca 2021