Jubileusz prof. Marii Wojtak i konferencja "Gatunki w mediach"

To była już ósma konferencja z cyklu „Współczesne media”, organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS. W dniach 4-5 kwietnia 2016 r. naukowcy z całej Polski spotkali się, aby rozmawiać o gatunkach w mediach.

Organizatorzy uhonorowali przypadający w bieżącym, 2016 roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej profesor Marii Wojtak. W ten sposób środowisko akademickie chciało wyrazić swoje uznanie dla wybitnej lubelskiej badaczki, której prace naukowe stały się ważnym punktem w rozwoju genologii medialnej. Relacja TV UMCS.

    Sylwetki

    Data dodania
    3 czerwca 2016