Jubileusz prof. dr hab. Haliny Saweckiej

8 marca br. w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Haliny Saweckiej z Instytutu Filologii Romańskiej UMCS. Jej zasługi na polu naukowym, administracyjnym i współpracy międzynarodowej oraz dla rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a zwłaszcza lubelskiej romanistyki są bardzo duże. Wśród kilku już pokoleń swoich wychowanków prof. dr hab. Halina Sawecka cieszy się ogromnym autorytetem.

Pani Profesor jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od 1963 roku. Przez dwanaście lat (1981-1993) była kierownikiem Zakładu Filologii Romańskiej. W latach 1984-1987 pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich UMCS. Była członkiem Senatu, a także szeregu komisji uniwersyteckich. W latach 1992-1995 była członkiem Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2007-2009 pełniła obowiązki Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej UMCS. Badania naukowe prof. dr hab. Haliny Saweckiej skupiały się wokół współczesnego teatru i dramatu francuskiego obszaru językowego, teorii i historii teatru i dramatu, a zwłaszcza aspektów struktury sztuki, języka teatralnego, relacji między dziełem dramatycznym i scenicznym. Pani Profesor jest autorką szeregu przekładów literackich. Aktywnie uczestniczyła w działalności wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, za swoje zaangażowanie w działalność pedagogiczną uzyskała liczne prestiżowe odznaczenia (na podstawie opracowania Renaty Jakubczuk).

Więcej informacji na temat Jubilatki oraz tej uroczystości można znaleźć pod linkiem:

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,jubileusz-prof-dr-hab-haliny-saweckiej,47891.chtm

Zapraszamy także do obejrzenia relacji fotograficznej z Jubileuszu!

Fot. powyżej: Archiwum Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

 

    Sylwetki

    Data dodania
    29 marca 2017