Grafika

Kierunek
Grafika
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Opis


Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku grafika ma wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej, jest przygotowany do działania w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Posiada praktyczną znajomość eksperymentalnych technik graficznych, druku cyfrowego, fotografii użytkowej oraz multimediów i animacji komputerowej.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny (specjalność jest uruchamiana na wstępie studiów, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób).

Wykaz specjalności w ramach kierunku

1) GRAFIKA WARSZTATOWA
2) GRAFIKA PROJEKTOWA

Absolwent specjalności GRAFIKA WARSZTATOWA potrafi swobodnie posługiwać się tradycyjnymi technikami graficznymi - ma do wyboru cztery techniki warsztatowe: linoryt, wklęsłodruk, litografię, serigrafię. Jest w stanie wzbogacać swoją wypowiedź artystyczną przez łączenie technik klasycznych z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej.

Absolwent specjalności GRAFIKA PROJEKTOWA posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe.

Profile zawodowe absolwentów:
• artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
• dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
• projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
• grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji,
• kurator wystaw,
• animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
• promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Kierunek GRAFIKA prowadzony jest na Wydziale Artystycznym.

Więcej informacji: www.artystyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS