Sukcesy Wydziału

LUBELSKIE LWY WYGRYWAJĄ GMC!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS po wielu miesiącach zmagań i rywalizacji wygrali prestiżową symulacje biznesową GMC Poland!

Szczegółowe informacje - link


I miejsce doktoranta WE w konkursie "Horyzonty Bankowości"

Jest nam niezwykle miło poinformować, że 20 czerwca 2016 r. podczas piątej edycji „Horyzontów bankowości” odbyło się uroczyste wręczenie nagród IV edycji konkursu „Etyka w finansach”. I miejsce w konkursie zajął Łukasz Jasiński – doktorant WE UMCS za esej pod tytułem „Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie”.
Co warte podkreślenia - jest to pierwsza nagroda za pracę poświęconą tematyce ubezpieczeń. Praca została także zakwalifikowana do międzynarodowej edycji konkursu, której rozstrzygnięcie przypada na następny rok.

Więcej informacji na stronie Związku Banków Polskich


Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Mamy przyjemność poinformować, że decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kształcenie prowadzone na kierunki Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym zasługuje na ocenę wyróżniającą. Kształcenie prowadzone na kierunku Zarządzanie dezycją PKA otrzymało ocenę pozytywną.

Uchwała w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie
Uchwała w sprawie oceny programowej na kierunku Finanse i rachunkowość


Absolwent WE laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Mamy niezwykłą przyjemność poinformować, że Absolwent Wydziału Ekonomicznego magister Łukasz Szwedo został laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Promotorem pracy pt. Systemy emerytalne w koncepcji państwa dobrobytu i ich ewolucja jest dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. Konkurs zorganizowany został przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową.

Panu Łukaszowi i Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!


I miejsce studentów WE UMCS w konkursie BanRisk

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. podczas sesji finałowej konkursu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod nazwą BanRisk – Liga Akademicka Centrum, zespół reprezentujący Wydział Ekonomiczny UMCS „Lubelskie Lwy” w składzie: Aleksandra Mizerska, Łukasz Kalinowski, Arkadiusz Bernat, Tomasz Kowalczyk i Paweł Czuliński uzyskał najlepszy wynik i zajął pierwsze miejsce, deklasując pozostałych uczestników. Dodać należy, że „Lubelskie Lwy” osiągnęły na koniec rozgrywki wynik 573,10 dolarów na jedną akcję zarządzanego przez siebie, wirtualnego banku, bijąc tym samym poprzedni rekord BANRISK – Liga Akademicka.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy innych do udziału w kolejnych edycjach konkursu!
Szczegóły: http://szkola-ryzyka.pl/index.php


Studenci laureatami VII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Z przyjemnością informujemy, że pięcioro studentów WE UMCS (kierunku FiR) znalazło się w ścisłej czołówce finalistów VII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, pokonując tym samym studentów innych lubelskich uczelni przystępujących do rywalizacji.  

Konkurs został zorganizowany przez lubelski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością z Zakładu Rachunkowości WE UMCS oraz innych lubelskich szkół wyższych. W II etapie konkursu (finałowym), który odbył się 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie lubelskiego oddziału SKwP, studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe z zakresu rachunkowości finansowej, MSR/MSSF, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom wiedzy finalistów przyznając następujące miejsca:

  • I miejsce - p. Agata Wikło (FiR, studia II stopnia, I rok)
  • II miejsce - p. Piotr Malicki (FiR, studia II stopnia, II rok)
  • III miejsce - p. Marcin Podleśny (FiR, studia II stopnia, I rok)
  • IV miejsce - p. Patrycja Kowalczyk (FiR, studia II stopnia, I rok)
  • V miejsce - p. Konrad Jeleń (FiR, studia II stopnia, II rok)

Finalistów uhonorowano dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (laptop za zdobycie I miejsca został ufundowany przez SKwP o/Lublin). Upominki dla wszystkich finalistów przygotował też WE UMCS. Wszystkim uczestnikom finału zaproponowano również odbycie miesięcznej praktyki zawodowej w spółce audytorskiej Doradca Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Dziekan Wydziału Ekonomicznego w programie "Nauka"


Doktorantka Wydziału Ekonomicznego uczestnikiem Transformation.doc


Studenci WE UMCS wśród laureatów Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Z ogromną przyjemnością informujemy o sukcesie naszych Studentów w Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy z Rachunkowości. Dnia 14 kwietnia 2105 r. odbył się finał VI edycji tego konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez lubelski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością z Zakładu Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Konkurs został objęty patronatem medialnym Wydawnictwa Rachunkowość. Ideą konkursu jest propagowanie i rozwijanie zainteresowań rachunkowością oraz inspirowanie studentów do intensywnego zdobywania wiedzy. Do konkursu zgłosiło się 42 studentów z UMCS, KUL i Politechniki Lubelskiej, a do I Etapu przystąpiło 35 studentów.

W pierwszym etapie, który odbył się 17 marca br., studenci rozwiązywali test składający się z 60 pytań obejmujących trzy obszary rachunkowości: rachunkowość finansową z elementami MSR/MSSF, rachunkowość zarządczą, analizę finansową. W etapie drugim (finałowym) studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom ich wiedzy.

Sześciu finalistów zostało uhonorowanych dyplomami i nagrodami rzeczowymi: tablet – za zajęcie I miejsca – ufundowany przez SKwP o/Lublin, prenumerata roczna Wydawnictwa Rachunkowość, Zamknięcie roku 2014 oraz Kasy fiskalne w praktyce – ufundowane przez Wydawnictwo Rachunkowość. WE UMCS przygotował upominki dla wszystkich laureatów. Spółka audytorska Doradca Sp. z o.o. zapewnia wszystkim laureatom odbycia 1-miesięcznej praktyki zawodowej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Mateusz Łaba (FiR II st I rok, WE UMCS), II miejsce - Ewelina Włodarczyk (FiR II st II rok, WE UMCS), III miejsce - Marcin Podleśny (FiR I st III rok, WE UMCS).

Ponadto do finału zakwalifikowali się: Sebastian Grela (Ekonomia II st I rok KUL), Tomasz Kowalczyk (FiR I st III rok UMCS), Sylwia Semeniuk (FiR II st I rok UMCS).


Dziekan Wydziału Ekonomicznego redaktorem naczelnym International Journal of Management and Enterprise Development

Miło nam poinformować, że 1 października 2014 r. Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw., objął beztreminowo funkcję Redaktora naczelnego czasopisma International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED, www.inderscience.com/ijmed).

Czasopismo (rok zał. 2003) wydawane przez Inderscience Ltd. (Szwajcaria) jest indeksowane w naukowej bazie danych Scopus (Elsevier), a także m.in.: Cabell's Directory of Publishing Opportunities i Business Source Premier (EBSCO). Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie poddawane są procedurze wydawniczej, standardowo stosowanej w międzynarodowych czasopismach naukowych (double-blind review).

Pracowników naukowych UMCS (minimum ze stopniem doktora) zainteresowanych publikacją wyników badań nawiązujących do specyfiki czasopisma, zachęcamy do zapoznania się z procedurami wydawniczymi IJMED dostępnymi na stronie internetowej czasopisma oraz zgłaszania artykułów za pośrednictwem systemu elektronicznego (tzw. on-line submission).


Dr Krzysztof Żuk na II miejscu w Polsce wśród prezydentów miast!

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, pracownik Zakładu Finansów Podmiotów Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS zajął II miejsce w rankingu prezydentów miast w Polsce!

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji


Studenci WE UMCS laureatami Konkursu BANRISK Liga Akademicka Centrum

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Klubie Bankowca w Warszawie spotkały się zespoły rywalizujące w ramach Konkursu BANRISK Liga Akademicka Centrum. W konkursie wzięło udział 8 zespołów, reprezentujących w sumie cztery uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej był godnie reprezentowany przez 3 zespoły utworzone przez Studentów Wydziału Ekonomicznego. Zmaganiom studentów przyglądali się wykładowcy oraz zaproszeni goście. Zespoły z WE UMCS wspierane były przez pracowników Katedry Bankowości: dr Mariusza Kicię i dr Roberta Zajkowskiego.

Zespoły tworzyły zarządy wirtualnych banków, które pod opieką Mentora edycji warszawskiej – Michała Bellwona, działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Uczestnicy podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze był wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

Miło nam poinformować, że studenci Wydziału Ekonomicznego zajęli:

  • II miejsce, zespół w składzie: Jarosław Mazur (Lider), Rafał Rogoz, Ewelina Berlińska, Łukasz Flak, Łukasz Mleczko,
  • III miejsce zespół w składzie: Przemysław Machaj (Lider), Olga Niezgoda, Łukasz Werema, Marlena Joniec, Anna Byra.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!


Dr Mariusz Kicia otrzymał Best Paper Award

Z przyjemnością informujemy, że dr Mariusz Kicia, adiunkt w Katedrze Bankowości WE UMCS otrzymał nagrodę Best Paper Award w trakcie konferencji 5th International Conference Make Learn 2014 w Portoroz (Słowenia), za artykuł pt. The Lubelskie Vocational Qualifications Framework – an Innovative Approach to Effective Teaching of Professionals. Artykuł został przygotowany na podstawie doświadczeń autora jako eksperta w Projekcie Innowacyjnym "Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych - model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami", realizowanym od 2012 roku przez Fundację Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie. W artykule przedstawiona została ogólna idea projektu, kroki milowe oraz zarys stworzonych rozwiązań, które mają rozwijać procesy kształcenia w szkołach zawodowych z uwzględnieniem oczekiwań lokalnego rynku pracy. Projekt został pilotażowo wdrożony w 5 szkołach w województwie lubelskim w 2013 roku, a od czerwca 2014 roku znajduje się w fazie upowszechniania i obejmie swoim zasięgiem ponad 30 kolejnych szkół. Tekst artykułu można pobrać ze strony Wydawnictwa ToKnowPress lub tutaj.

W konferencji MakeLearn 2014 zorganizowanej przez International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia), Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia) oraz Wydział Ekonomiczny UMCS wzięło idział ponad 220 uczestników z 46 krajów. Pracownicy,  doktoranci i studenci Wydziału Ekonomicznego przygotowali blisko 40 artykułów naukowych, które zostały zaprezentowane w trakcie konferencji. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Konferencja MakeLearn 2015 odbędzie się w Bari (Wochy), w dniach 27-29 May 2015, informację na ten temat do pobrania tutaj.