Sukcesy Wydziału

Wydział Prawa i Administracji UMCS zajął czwarte miejsce wśród wydziałów prawa i administracji w kategorii Jakość kształcenia w rankingu "Rzeczpospolitej". W kategorii "Praktyka zawodowa" oraz "Wykładowcy-zawodowcy" uplasowaliśmy się zaś na pierwszym miejscu w Polsce!

Więcej


Studenci I roku prawa naszego Wydziału: Marek Mierzewa i Dawid Tasak zajęli I miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Prawno-Historycznej imienia Profesora Michała Szczanieckiego. Finał Olimpiady odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy naszym Laureatom!


Z dumą informujemy, że Kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS prof. dr hab. Antoni Hanusz, na podstawie uchwały Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 marca 2016 r., został powołany w skład Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" na kadencję 2016-2019 r.

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN, ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Strona czasopisma
Strona Katedry Prawa Finansowego UMCS


Miło nam poinformować, że zespół pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka, którego członkiem jest dr Adam Szot z Katedry Teorii i Filozofii Prawa UMCS, został wybrany do opracowania zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wyłonione w konkursie zespoły otrzymają granty w wysokości 300 tys. zł każdy. Wyróżnieni przez najbliższe miesiące będą opracowywać założenia do nowej ustawy. W ramach prac odbędą się również szerokie konsultacje społeczne proponowanych przez nich rozwiązań.