Sukces "Anuario Latinoamericano"

Miło nam poinformować, że czasopismo „Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, którego założycielką i redaktorem naczelnym jest dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS, przeszło pozytywnie proces ewaluacji w Index Copernicus International Journal Master List 2019 i otrzymało wartość wskaźnika ICV 2019 na poziomie 100.00 (ICV 2018: 100.00)

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza referencyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Ważny przez rok wskaźnik ICV odzwierciedla poziom rozwoju i siłę oddziaływania czasopisma.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    26 października 2020