Stypendium rektora dla doktorantów

UWAGA: w przypadku odwołania się od decyzji Komisji Stypendialnej - Zespołu ds. stypendium rektora dla doktorantów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, odwołanie należy dostarczyć do ww. zespołu tj. ul. Czwartaków 13 pok. nr 6, 20-036 Lublin (DS. Helios) w godzinach pracy Biura Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, tj. od 9:00 do 14:30.

W roku akademickim 2019/2020 wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października.

Po wygenerowaniu wniosku należy go wydrukować i podpisać, dołączyć niezbędne zaświadczenia i całość złożyć do Komisji Stypendialnej zespołu ds. stypendium rektora dla doktorantów w terminie do 14 października w godzinach trwania dyżurów ww. zespołu. 

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października nie będzie możliwe. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów., oraz z kryteriami oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów 

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@poczta.umcs.lublin.pl