Stypendium rektora dla doktorantów

W roku akademickim 2022/2023 wnioski są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb w terminie od 4 do 13 października. Dokumenty będące potwierdzeniem wymienionych we wniosku osiągnięć przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej jako pliki PDF, JPG lub PNG. Nie będzie przyjmowana dokumentacja w formie papierowej!

Wnioski są składane oraz podpisywane elektronicznie za pośrednictwem platformy USOSweb. Wygenerowanie wniosku o stypendium rektora po 13 października nie będzie możliwe. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów., oraz z kryteriami oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów  i harmonogramem wnioskowania obowiązującym od 1 października 2022.

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich
ul Czwartaków 13 pok. 6
tel. 81-533-27-42
e-mail: stypendia@umcs.pl