Stypendium Laury Bassi

Editing Press ogłasza nabór do Stypendium Laury Bassi. O wsparcie edytorskie moga ubiegać się studenci studiów magisterskich, doktoranci oraz pracownicy naukowi zatrunieni nie dłużej niz pięć lat w pełnym wymiarze godzin.

Termin składania wniosków mija 31 marca b.r.

Więcej Informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://editing.press/bassi

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    18 marca 2021