UWAGA! W ZAŁĄCZNIKACH LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK 2020/2021!


 

UWAGA! W ZALACZNIKU NOWE ZASADY PUNKTOWANIA OSIĄGNIĘĆ DO WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH ZA ROK 2019/2020!


 

 

UWAGA - Uszczegółowienie dokumentacji do wniosków stypendialnych 

Publikacje wymienione we wniosku muszą mieć kompletne dane bibliograficzne a przy czasopismach podana ponadto informacja czy jest ono na liście ministerialnej. Konieczne jest też wskazanie afiliacji (uznawane są tylko afiliacje UMCS). Wymagane jest złożenie kopii tej części publikacji (spisu treści lub pierwszej strony tekstu), w której jest obok nazwiska autora zapis afiliacji.

Udział w konferencji musi być potwierdzony dołączonym do wniosku zaświadczeniem organizatorów lub kopią programu konferencji, gdzie obok nazwiska prelegenta jest zapis afiliacji (uznawane są tylko afiliacje UMCS).


 

Doktorantów proszę o składanie wszelkich dokumentów w mojej przegródce sekretariacie Instytutu Neofilologii (p. 416, IV p. Humanistyka). Bardzo proszę nie składać dokumentów w Dziekanacie, Domu Studenta Kronos czy innych miejscach.