Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckiego i projakościowego oraz wzorów wniosków, proszę o uważne sprawdzanie poprawności składanych wniosków. Nowe wzory oraz zmiany w regulaminie znajdują się na stronie UMCS w zakładce: student/stypendia i kredyty/stypendia doktorantów/stypendium doktoranckie i projakościowe/zarządzenie Rektora nr 57/2017 oraz w załącznikach. 

Wnioski złożone na starych drukach będą odrzucone ze względów formalnych. 

Termin składania wniosków:

do 30 września dla doktorantów II-IV roku studia III stopnia.

do 5 października dla doktorantów przyjętych na I rok studiów III stopnia. 

Wnioski należy składać do kierownika studiów doktoranckich.

 Dariusz Szewczuk