Stypendia i kredyty studenckie

Kontakt w sprawie stypendiów i świadczeń socjalnych

Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, pok. 6
ul Czwartaków 13, Lublin
tel. (81) 533 27 42
e-mail: stypendia@poczta.umcs.lublin.pl

Kontak w sprawie kredytów studenckich

Biuro Spraw Studenckich
DS Helios, pok. 5 i 8
ul. Czwartaków 13, Lublin

Robert Englot
tel. (81) 533-86-27
robert.englot@poczta.umcs.lublin.pl

Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@poczta.umcs.lublin.pl