Stypendia dla doktorantów i studentów

Stypendia dla studentów i/lub doktorantów w ramach realizacji projektu badawczego NCN na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oferowane są dwa stypendia (na okres 24 oraz 30 miesięcy) dla studentów i/lub doktorantów. Projekt dotyczy badań z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii i genetyki molekularnej. Zainteresowane osoby proszę o przesyłanie CV do połowy października 2015. Po przeanalizowaniu ofert zostanie wyłoniona grupa kilku osób, które będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.  

Szczegóły naboru:

Wymagania:
1) Najważniejszym wymogiem jest zaangażowanie i entuzjastyczne podejście do pracy laboratoryjnej.
2) Trwające lub ukończone studia o profilu przyrodniczym
3) Mile widziany dorobek naukowy - publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, udział w różnych projektach badawczych
4) Znajomość teorii i metodologii z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i biochemii
5) Wykazywanie zainteresowania pracą badawczą
6) Gotowość do pogłębiania wiedzy i podejmowania nowych wyzwań
7) Determinacja, dokładność, pracowitość i samodyscyplina

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 październik 2014
Forma składania ofert: email, zalecany format dokumentów - PDF

Warunki:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie
1) CV wraz z listą dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp)
2) danych kontaktowych do osób mogących udzielić rekomendacji
3) listu motywacyjnego

na adres email: dariusz.dziga@uj.edu.pl, z jednoznacznym tytułem maila (Imię_Nazwisko_OPUS8_aplikacja)

Dodatkowe informacje:
Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wybranym kandydatom indywidualnie w terminie późniejszym.

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2015