Stypendia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z ofertą stypendialną na rok akademicki 2017/2018 opracowaną przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Oferta BUWiWM obejmuje stypendia na wyjazdy na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na wyjazdy zagraniczne może zgłosić pisemnie uczelnia. Jedna osoba może starać się tylko o jedno stypendium. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają kandydaci, którzy nie byli w latach poprzednich stypendystami w ramach oferty stypendialnej BUWiWM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1);
 • życiorys naukowy (zał. nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy (nie dotyczy kursów językowych);
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. nr 3)
 • plan badawczy pobytu.

Pełna informacja o ofercie stypendialnej BUWiWM znajduje sie na stronie http://buwiwm.edu.pl/informacje/ .

Terminy składania wniosków i wymagania dotyczące samego zgłoszenia różnią się w zależności od kraju, do którego planowany jest wyjazd, należy więc zapoznać się ze szczegółami oferty konkretnego państwa http://buwiwm.edu.pl/umowy-biliteralne/.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl;

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  20 października 2016