Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

Limity stypendiów doktoranckich na poszczególnych latach

w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020  kwota 1470 zł.

 

II rok pedagogiki st. stacjonarne -   3 stypendia

III rok pedagogiki st. stacjonarne  - 3 stypendia

IV rok  pedagogiki st. stacjonarne - 1 stypendium

 

II rok psychologii st. stacjonarne – 2 stypendia

III rok psychologia – 1 stypendium

IV rok psychologii st. stacjonarne – 1 stypendium