Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

 

Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe będą przyjmowane do dnia 30.09.2021.
Dokumenty proszę składać osobiście w Sekretariacie Instytutu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Instytut Pedagogiki UMCS ul. Narutowicza 12, Lublin.

 

Pedagogika

IV rok  Pedagogiki st. stacjonarne - 3 stypendia

Uczestnicy  studiów  doktoranckich  przebywających na  przedłużeniu studiów doktoranckich – 1 stypendium

 

 Psychologia

IV rok Psychologii st. stacjonarne – 2 stypendia

Uczestnicy  studiów  doktoranckich  przebywających na  przedłużeniu studiów doktoranckich – 1 stypendium