Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

 

Limity stypendiów doktoranckich na poszczególnych latach

w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021  kwota 1923 zł

 

III rok pedagogiki st. stacjonarne -   3 stypendia

IV rok  pedagogiki st. stacjonarne - 3 stypendia 

 

III rok psychologii st. stacjonarne – 2 stypendia

IV rok psychologii st. stacjonarne – 1 stypendium