Stypendia

Doktorant, jeśli zdecyduje ubiegać się o stypendia, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty niekompletne bądź składane po terminie nie będą przyjmowane.

Doktorant ponosi odpowiedzialność za dysponowanie aktualnymi i prawdziwymi informacjami odnośnie do warunków ubiegania się o stypendia.

Limity stypendiów doktoranckich na poszczególnych latach

w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019  kwota 1470 zł.

 

I rok pedagogiki st. stacjonarne  -   2 stypendia

II rok pedagogiki st. stacjonarne -   4 stypendium

III rok pedagogiki st. stacjonarne  - 1  stypendium

IV rok  pedagogiki st. stacjonarne - 1 stypendium

 

I rok psychologii st. stacjonarne    - 2 stypendia

II rok psychologii st. stacjonarne – 1 stypendium

III rok psychologia – 1 stypendium

IV rok psychologii st. stacjonarne – 1 stypendium