Stypendia wypłacane od pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia międzykierunkowych „Matematyka i Finanse”. Stypendia będą przyznawane na okres 1 semestru na posiedzeniu Komisji stypendialnej. W I semestrze dla studentów naboru 2012/2013 będą przyznawane na podstawie wyników matur. W kolejnych semestrach - na podstawie średniej ocen oraz aktywności studenta/tki w różnych rodzajach wsparcia w projekcie. W pierwszym semestrze przyznanych zostanie maksymalnie 18 stypendiów w wysokości 500,00 PLN miesięcznie. Od drugiego semestru przyznawane będą stypendia o trzech stopniach wysokości: 

a) stypendia po 1000 PLN miesięcznie - semestry II - VI - 4 stypendia na semestr;
b) stypendia po 750 PLN miesięcznie - I rok II semestr - 14 stypendiów, II rok - 10 stypendiów na semestr, III rok - 8 stypendiów na semestr;
c) stypendia po 500 PLN miesięcznie - I rok II semestr - 22 stypendia, II rok - 21 stypendiów na semestr, III rok - 18 stypendiów na semestr.
Ze stypendiów skorzysta 40 osób.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określone zostały w odpowiednim Regulaminie przyznawania stypendiów.


Dokument: „Regulamin przyznawania stypendiów” pobierz 

Ogłoszenie o naborze wniosków - VI semestr pobierz
Regulamin naboru wniosków - VI semestr pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium pobierz
Oświadczenie o stypendium pobierz

Ostateczna lista stypendystów - II semestr 2014/2015 pobierz