Studia zamawiane na UMCS - nowy kierunek fizyka techniczna

Tytuł projektu/nr umowy:
„Studia zamawiane na UMCS-nowy kierunek fizyka techniczna”/ Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-183/11-01

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Instytut Fizyki

Wartość projektu:
1 994 795,43 PLN

Termin realizacji:
01.08.2011-31.10.2015