Studia w j. obcych

Studiowanie na tradycyjnych kierunkach to dla Ciebie za mało? Marzysz o zrobieniu światowej kariery? Chcesz poznawać ludzi z całego świata albo pracować w międzynarodowych projektach?

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę studiów i zajęć w językach obcych:

BIOLOGY
The programme is dedicated mainly to foreigners. Our BSc Medical Biology programme has been designed as an academic bridge (premedical studies) for students interested in pursuing a career as a physician, who have never before taken introductory natural sciences courses. The programme advances students’ knowledge necessary for entry into the professional programmes in medicine and helps them to fulfil the MD programme requirements. More information

CHEMISTRY
Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną poznać zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii, umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle oraz jednostkach badawczo-naukowych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

DOCTORAL STUDIES IN LITERATURE AND LINGUISTICS
Studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym pogłebiające wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, lingiwstyki i kulturoznawstwa. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

GRAPHIC ARTS

Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności na kierunkach artystycznych. Umożliwią one rozwój zarówno wiedzy teoretycznej, jak i ,poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, umiejętności praktycznych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

INTERNATIONAL RELATIONS
Studia II stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z tematyką stosunków międzynarodowych, w szczególności dotyczących Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Umożliwią one studentom pogłębienie wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, w aspektach takich jak życie społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

TOURISM MANAGEMENT – Hospitality, Travel and Tourism Services
Studia I stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

EDUCATION AND THERAPY (Edukacja i Terapia) z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Studia te są bezpłatne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie kompetencji pozwalających na efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, psychologami, rehabilitantami i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznych w życie społeczne. Program pozwala także na zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi i zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN EDUCATION AT THE WORKPLACE (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy), realizowane w ramach programu „Zintegrowany UMCS” na Wydziale Humanistycznym. Jeśli chcesz sprawnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku edukacji i pracy oraz zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe, ten kierunek jest idealny dla ciebie. Tutaj uzyskasz wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, problematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych czy komunikacji niewerbalnej w perspektywie międzykulturowej. Skupisz się także na praktycznych umiejętnościach językowych w zakresie języka angielskiego i drugiego języka obcego, co umożliwi sprawne odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów, w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Studia Intercultural communication in education and the workplace są unikatowe w skali kraju – żadna inna uczelni nie prowadzi anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy. Więcej informacji

INTERNATIONAL DOCTORAL STUDIES IN PHYSICS
Więcej informacji