Studia w j. obcych

Studiowanie na tradycyjnych kierunkach to dla Ciebie za mało? Marzysz o zrobieniu światowej kariery? Chcesz poznawać ludzi z całego świata albo pracować w międzynarodowych projektach?

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę studiów i zajęć w językach obcych:

Biology (Specialization: Medical Biology)
Studia I stopnia dedykowane głównie zagranicznym kandydatom. Kierunek zaprojektowany jako akademicki most (studia przedmedyczne) dla osób zainteresowanych karierą medyczną, które nie brały udziału we wstępnych kursach z zakresu nauk przyrodniczych. Kierunek ten poszerza wiedzę studentów niezbędną do rozpoczęcia profesjonalnych programów medycznych i pomaga im spełnić wymagania programu MD (doktor nauk medycznych). Więcej informacji

Chemistry
Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną poznać zaawansowane zagadnienia z zakresu chemii, umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle oraz jednostkach badawczo-naukowych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

Graphic Ats
Studia II stopnia skierowane do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności na kierunkach artystycznych. Umożliwią one rozwój zarówno wiedzy teoretycznej, jak i ,poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, umiejętności praktycznych. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

International Relations
Studia I i II stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z tematyką stosunków międzynarodowych, w szczególności dotyczących Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Umożliwią one studentom pogłębienie wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, w aspektach takich jak życie społeczne, polityczne, ekonomiczne oraz kulturowe. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

Tourism Management – Hospitality, Travel and Tourism Services
Studia I stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań. Prowadzone w całości w języku angielskim. Więcej informacji

Education i therapy (Edukacja i Terapia) z trzema specjalnościami: Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, Terapia zajęciowa, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami
Studia te są bezpłatne dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Studiowanie na tym kierunku umożliwia zdobycie kompetencji pozwalających na efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, pracownikami socjalnymi, pedagogami, psychologami, rehabilitantami i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznych w życie społeczne. Program pozwala także na zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi i zaburzeniami psychicznymi. Więcej informacji

Intercultural Communication in Education at the Workplace (Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy)
Realizowane w ramach programu „Zintegrowany UMCS” na Wydziale Humanistycznym. Jeśli chcesz sprawnie funkcjonować w wielokulturowym środowisku edukacji i pracy oraz zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności międzykulturowe, ten kierunek jest idealny dla ciebie. Tutaj uzyskasz wiedzę z zakresu antropologii kulturowej, problematyki dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych czy komunikacji niewerbalnej w perspektywie międzykulturowej. Skupisz się także na praktycznych umiejętnościach językowych w zakresie języka angielskiego i drugiego języka obcego, co umożliwi sprawne odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w międzynarodowych firmach zatrudniających anglojęzyczny personel oraz obsługujących zagranicznych klientów, w instytucjach kultury i oświatowych promujących wielokulturowość, w mediach czy biurach karier. Studia Intercultural communication in education and the workplace są unikatowe w skali kraju – żadna inna uczelni nie prowadzi anglojęzycznych studiów poświęconych zagadnieniom związanym z komunikacją międzykulturową w odniesieniu do edukacji i rynku pracy. Więcej informacji

International Doctoral Studies in Physics
Więcej informacji