Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające)

Semestr letni, rok akademicji 2017/2018

I rok


Plany studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku MATEMATYKA w FINANSACH  są dostępne po adresem: 

http://hektor.umcs.lublin.pl/~imsek/plany.html


Plany zajęć są dostępne również w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A