Studia stacjonarne (I stopnia)

Semestr zimowy, rok akademicki 2018/2019

I rok


Plany studiów stacjonarnych I stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na kierunku MATEMATYKA W FINANSACH  są dostępne po adresem:

http://hektor.umcs.lublin.pl/~imsek/plany.html 


Plany zajęć są również dostępne w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A