Studia stacjonarne I stopnia

Semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

I rok - Matematyka

I rok - Nauczanie Matematyki i Informatyki

I rok - Matematyka w Finansach

II rok - Matematyka

II rok - Nauczanie Matematyki i Informatyki

II rok - Matematyka w Finansach

III rok - Matematyka (spec. finansowo-ubezpieczeniowa)

III rok -  Matematyka (spec. informatyczna)

III rok -  Matematyka z informatyką (spec.nauczycielska)

III rok -  Matematyka w Finansach (specj. statystyczna)

III rok -  Matematyka w Finansach (specj. ubezpieczeniowa)


Plany zajęć są również dostępne na tablicy ogłoszeń - II p., budynek A oraz w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A


Szybkie wyszukiwanie


Instrukcja wyszukiwania planów zajęć

1. Wybierz pole SZYBKIE WYSZUKIWANIE

2. Powróć do poprzedniej strony

3. Dokonaj wyboru danego ROKU