Studia podyplomowe - Prawne instrumenty ochrony środowiska

„Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska”/ Umowa nr FSS/2014/HEI/W/0033/U/0033

Jednostka organizacyjna: Wydział Prawa i Administracji UMCS

Wartość projektu: 209 078,10 PLN

Termin realizacji: 01.01.2015-31.05.2016