Studia podyplomowe - Organizacja pomocy społecznej - Kielce

Tytuł projektu/nr umowy: Studia podyplomowe - Organizacja pomocy społecznej – Kielce; w ramach projektu pn. 1.45 pn. „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”/ Umowa nr U/90/1.45/ZP/2011/12/cz.32

Źródło finansowania: Środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 1.45

Jednostka organizacyjna: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wartość projektu: 893 770,00 PLN

Termin realizacji: 03.2012 – 30.09.2012