Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Kierunki studiów podyplomowych prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii (należy kliknąć na właściwy kierunek):

Internetowa rejestracja kandydatów - Studia podyplomowe: podyplomowe.umcs.pl

Szkolenia prowadzone na Wydziale Filozofii i Socjologii:

  • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (więcej informacji wkrótce)